Το πανίσχυρο Krupp Κanone 5(E) του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου

Η ιδέα της εγκαταστάσεως βαρέων ναυτικών πυροβόλων σε χερσαίες παράκτιες οχυρώσεις υπήρχε ήδη, αλλά οι Γερμανοί, αξιοποιώντας το εκτενέστατο δίκτυο σιδηροδρόμων τους, έδωσαν νέες διαστάσεις, τοποθετώντας τα σε ράγες, ώστε να μετακινούνται οπουδήποτε, είτε για αμυντικές είτε για επιθετικές επιχειρήσεις. Το K5 αποτέλεσε την υλοποίηση ενός πλάνου της δεκαετίας του 1930, αποβλέποντας στην ανάπτυξη όπλων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το πανίσχυρο Krupp Κanone 5(E) του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.