ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 7/20 Ιανουαρίου 1919: Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία

1919 [Εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία] Τα πρώτα ελληνικά τμήματα, συγκεκριμένα το 34ο Σύνταγμα Πεζικού- αποβιβάζονται στο λιμάνι της Οδησσού.
Η εκστρατεία στην Ουκρανία, ή Μεσημβρινή Ρωσία όπως την αποκαλούσε ο Τύπος της εποχής, είχε συμφωνηθεί σε ανώτατο πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο λόγω των ισχυρών ελληνικών απαιτήσεων επί της διανομής των εδαφών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με αντάλλαγμα λοιπόν μερίδα από τη Μικρά Ασία, η ελληνική πλευρά αποδέχθηκε την ενεργό συμμετοχή του Α΄Σώματος Στρατού (ΙΙ και ΧΙΙΙ Μεραρχίες) στην συμμαχική προσπάθεια ενίσχυσης των φιλοτσαρικών στρατευμάτων, δηλαδή στον ρωσικό εμφύλιο.
Η συμμετοχή του ελληνικού στρατού με δύο μεραρχίες ήταν ιδιαίτερα σημαντική γιατί με το τέλος του πολέμου, οι παλιοί σύμμαχοι της Entente αποστρατεύτηκαν μαζικά και ένα μεγάλο πνεύμα αμφισβήτησης του πολέμου επικρατούσε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι σύμμαχοι δεν είχαν στρατεύματα για να στείλουν σε νέες περιπέτειες που για πολλούς φάνταζαν (όχι άδικα) πολύ απόμακρες.
Κατά την αποστολή των ελληνικών τμημάτων παρατηρήθηκαν φαινόμενα βιασύνης και προχειρότητας στον σχεδιασμό με αποτέλεσμα τα ελληνικά τμήματα να διασκορπιστούν ανά λόχους και τάγματα σε διάφορες συμμαχικές διοικήσεις στερώντας όποιο πλεονέκτημα θα είχε η χώρα να δράσουν συγκεντρωμένα. Όμως η εκστρατεία η ίδια είχε μέσα της το στοιχείο της αποτυχίας που ενισχύθηκε από την έλλειψη γενικότερης στρατηγικής και την κάκιστη απόδοση των «Λευκών» στρατευμάτων.

Most Popular