ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 10 Αυγούστου 955: Μάχη του Lechfeld, ο Όθων ο Μέγας εξοντώνει τους Μαγυάρους

Ο Όθων Α’, βασιλιάς της Ανατολικής Φραγκίας, ή Γερμανίας, αντιμετώπισε εισβολή των Μαγυάρων τον Ιούλιο του 955, οπότε συγκέντρωσε στρατεύματα από όλη σχεδόν την επικράτεια του και βάδισε κατά του εχθρού. Η μάχη, που έλαβε χώρα κοντά στην πόλη του Augsburg στο πεδίο του Lechfeld, ήταν μια σύγκρουση δυο κόσμων, δύο πολύ διαφορετικών τρόπων σκέψης και τακτικών. Οι Μαγυάροι πολεμούσαν με τον νομαδικό τρόπο, ελαφρά οπλισμένοι, κυρίως με τόξα, έφιπποι και με τακτικές ταχείας εμπλοκής και απεμπλοκής και φθοράς του εχθρού, στοχεύοντας εκεί που η πρατάταξή του ήταν ασθενέστερη. Οι Γερμανοί από την άλλη διατηρούσαν πολλά στοιχεία της ρωμαϊκής εποχής αλλά ο οπλισμός και ο τρόπος μάχεσθαι ανήκε στον 10ο αιώνα, με πυκνούς σχηματισμούς βαρέως ιππικού και πεζικού, με ποδήρεις αλυσιδωτούς θώρακες, δόρατα και μεγάλα σπαθιά.

Μετά από μια αποτυχία, με τους Μαγυάρους να διεισδύουν απαρατήρητοι στα μετόπισθεν και να διαλύουν ένα σώμα Γερμανών λεηλατώντας τις άμαξες ανεφοδιασμού, η ώρα της αλήθειας έφτασε. Το βαρύ πεζικό του Όθωνα κράτησε τις θέσεις του παρά την επίθεση με βέλη από Ούγγρους ιππείς. Στη συνέχεια μετά από έναν εμψυχωτικό λόγο προς τους άνδρες του, ο Όθωνας παρέταξε τον στρατό του, οργανωμένο σε λεγεώνες, για την αποφασιστική μάχη. Οι δύο σχηματισμοί ήταν ισχυροί και σχεδόν ισοδύναμοι αλλά δύσκολα οι νομάδες μπορούσαν να τα βάλουν σε αγχέμαχο αγώνα με τον στρατό των σιδεροφράκτων.

Οι Μαγυάροι απώλεσαν σχεδόν το σύνολο του στρατού τους, με πολλούς να σφάζονται κατά την υποχώρηση ή να αιχμαλωτίζονται σε μεγάλους αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό η Φραγκία πήρε εκδίκηση για τις καταστροφές των διαρκών επιδρομών εναντίον της.

Οι Γερμανοί σύμμαχοι σήκωσαν μετά τη μάχη τον Όθωνα πάνω σε ασπίδες ανακηρύσσοντάς τον αυτοκράτορα. Ο Πάπας θα του παραδώσει το στέμμα λίγο αργότερα. Η μάχη αποτέλεσε την απαρχή της μεσαιωνικής εποχής, με την επικράτηση του κατάφρακτου ιππότη στο πεδίο και θεωρείται η γενέθλιος ημερομηνία της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Most Popular