Όταν τα RF-4E έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της ΠΑ…

https://www.youtube.com/watch?v=x4xc14E6pn8
RIAT 2009

Most Popular