Πρώτες φωτογραφίες από το Διάστημα

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=yMVgEmhBKk4]
Από τα αρχεία του (ΝRΟ) National Reconnaissance Office

Most Popular