Ανακαλύφθηκαν ενδείξεις πως ο βιβλικός προφήτης Ησαΐας ήταν πραγματικό ιστορικό πρόσωπο

Ο Ησαΐας αποτελεί  μια σημαντική βιβλική μορφή, διότι υποτίθεται πως προφήτευσε την έλευση του Μεσσία. Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια πήλινη σφραγίδα που χρονολογείται στην εποχή που έζησε σύμφωνα με τις Γραφές που φέρει το όνομά του.
Οι σφραγίδες αυτού του τύπου ονομάζονται bulla και η συγκεκριμένη βρέθηκε στο ίδιο σημείο που το 2015 είχε ανακαλυφθεί μια σφραγίδα με το όνομα του τότε βασιλιά Εζεκία. Ο Ησαΐας, σύμφωνα πάντα με τη Παλαιά Διαθήκη,  ήταν σύμβουλος του συγκεκριμένου βασιλιά πριν 2.700 χρόνια.
Η σφραγίδα έχει διάμετρο ενός εκατοστού και αναγράφει το όνομα “Ησαΐας” στα εβραϊκά που ακολουθείται από τα τρία πρώτα γράμματα της λέξης προφήτης. Επομένως υπάρχει πιθανότητα η αναγραφή στη σφραγίδα να ήταν “Ησαΐας ο Προφήτης”. Στη πίσω όψη, έχει αποτυπωθεί το δακτυλικό αποτύπωμα το φέροντα τη σφραγίδα, με κάποιους να εικάζουν πως ανήκει στο προφήτη Ησαΐα.
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Ησαΐα πέρα από τη Βίβλο και συγκεκριμένα, τμήματά της που έχουν γραφτεί κοντά στην εποχή που βασίλευε ο Εζεκίας (727-698 πΧ). Ο Ησαΐας ήταν αυτό που συμβούλεψε το βασιλιά να αντισταθεί στην εισβολή των Ασσυρίων και με τη βοήθεια θεϊκής παρέμβασης να διασώσει την Ιερουσαλήμ.
Αν και το εύρημα είναι εντυπωσιακό, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οριστική απόδειξη πως ο Ησαΐας ήταν πραγματικό ιστορικό πρόσωπο, σύμφωνα με τον Eilat Mazar του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, που είναι ο επικεφαλής της ανακάλυψης.

Most Popular